เกรด:
ผลที่เกิด
หลบหลีกการโจมตีพิเศษ +X%
เพิ่มพลังโจมตีมอนสเตอร์ (เสริมประสิทธิภาพระดับ เอก ขึ้นไป)
HP สูงสุด +X
MP/FP/BP สูงสุด +X
ความเสียหายประเภทล่าสัตว์ +X
ความเสียหายเพิ่มเติมจากการโจมตีพิเศษทั้งหมด +X%
ความแม่นยำทั้งหมด +X
ต้านทานทั้งหมด +X%
พละกำลังสูงสุด +X
พลังโจมตีทั้งหมด +X
พลังโจมตีเพิ่มเติมต่อมอนสเตอร์ +X
พลังโจมตีเพิ่มเติมต่อมอนสเตอร์เพิ่มขึ้น
เพิกเฉยการต้านทานทั้งหมด +X%
เพิ่มการลดความเสียหายทั้งหมด
เพิ่มการหลบหลีกทั้งหมด
เพิ่มความแม่นยำทั้งหมด
เพิ่มพลังป้องกันทั้งหมด
เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด
ID   ชื่อไอเทม ? เลเวล พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลีกเลี่ยง ลดค่าความเสียหาย CLASS GRADE STATS EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม เลเวล พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลีกเลี่ยง ลดค่าความเสียหาย CLASS GRADE STATS EFFECTS
Loading data from server


ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement