Derece:
Etkiler
Avlanma Hasarı +X
Bütün Dirençler +%X
Bütün Dirençleri Yok Sayma +%X
Canavarlara Karşı Ek AP (PRI ve üzeri)
Canavarlara Karşı Ek Hasar +X
Canavarlara Karşı Ek Hasar Artışı
Hasar Azaltma Artışı
Kaçınma Oranı Artışı
Maks. HP +X
Maks. MP/WP/SP +X
Maksimum Nefes +X
Tüm AP +X
Tüm AP Artışı
Tüm DP Artışı
Tüm İsabet Oranı +X
Tüm İsabet Oranı Artışı
Özel Saldırı Ek Hasarı +%X
Özel Saldırı Kaçınma Oranı +%X
ID   Ünvan ? Level AP DP İsabet Oranı Kaçınma Hasar Azaltma CLASS GRADE STATS EFFECTS
ID   Ünvan Level AP DP İsabet Oranı Kaçınma Hasar Azaltma CLASS GRADE STATS EFFECTS
Loading data from server


Veritabanlarımız

Privacy Statement