เกรด:
ผลที่เกิด
ความสามารถในการกระโดด +X
ความเร็วตกปลา +X ระดับ
ความเร็วเก็บรวบรวม +X ระดับ
ความเร็วในการเคลื่อนไหว +X ระดับ
คะแนนมิตรภาพที่ได้รับ +X%
ค่าประสบการณ์ชีวิต +X%
ค่าประสบการณ์ต่อสู้ที่ได้รับ +X%
น้ำหนักสูงสุด +X
ปริมาณรับค่าประสบการณ์ม้า +X%
พละกำลังสูงสุด +X
ลดเวลา แปรธาตุ/ทำอาหาร X วินาที
อัตราการแปรรูปสำเร็จ +X%
อัตรารับความรู้ระดับสูงขณะรับความรู้เพิ่ม +X%
เพิ่มระยะเวลาดำน้ำ +X วินาที
เพิ่มอัตรารับความรู้ +X%
โชคลาภ +X ระดับ
ID   ชื่อไอเทม คะแนนตกแต่งบ้าน GRADE EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม คะแนนตกแต่งบ้าน GRADE EFFECTS
Loading data from server
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement