ผลที่เกิด
HP สูงสุด +X
ความเร็วตกปลา +X ระดับ
ความเร็วโจมตี +X ระดับ
ความเร็วในการร่ายเวท +X ระดับ
ความเร็วในการเคลื่อนไหว +X ระดับ
ความแม่นยำทั้งหมด +X
ค่าประสบการณ์ชีวิต +X%
ค่าประสบการณ์ต่อสู้ที่ได้รับ +X%
น้ำหนักสูงสุด +X
ปริมาณการลดความเสียหายทั้งหมด +X
ปริมาณฟื้นฟู HP ตามธรรมชาติ +X
ปริมาณฟื้นฟู MP/FP/BP +X
พละกำลังของคนงาน +X
พละกำลังสูงสุด +X
พลังโจมตีทั้งหมด +X
เพิ่มความเสียหายต่อชนเผ่ามนุษย์ +X
ID   ชื่อไอเทม ชนิด ระดับทักษะ EXP วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ MATERIALS EFFECTS RECIPE_TYPE FAV
ID   ชื่อไอเทม ชนิด ระดับทักษะ EXP วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ MATERIALS EFFECTS RECIPE_TYPE FAV
Loading data from server


ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement