ผลที่เกิด
HP สูงสุด +X
การหลบหลีกทั้งหมด +X
ความเร็วโจมตี +X ระดับ
ความเร็วในการร่ายเวท +X ระดับ
ความเร็วในการเคลื่อนไหว +X ระดับ
ความแม่นยำทั้งหมด +X
ต้านทาน สตัน/ช็อต/แข็ง +X%
ต้านทานสลบ/ล้มลง +X%
น้ำหนักสูงสุด +X
ปริมาณการลดความเสียหายทั้งหมด +X
ปริมาณฟื้นฟู HP ตามธรรมชาติ +X
พละกำลังสูงสุด +X
พลังโจมตีทั้งหมด +X
อัตราความเสียหายคริติคอล +X
เพิ่มความเสียหายต่อชนเผ่ามนุษย์ +X
ID   ชื่อไอเทม ชนิด ระดับทักษะ EXP วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ MATERIALS EFFECTS RECIPE_TYPE FAV
ID   ชื่อไอเทม ชนิด ระดับทักษะ EXP วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ MATERIALS EFFECTS RECIPE_TYPE FAV
Loading data from server
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement