เกรด:
ผลที่เกิด
เพิ่มพลังโจมตีมอนสเตอร์ (เสริมประสิทธิภาพระดับ เอก ขึ้นไป)
ความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า +X
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่ามนุษย์ +X
พลังโจมตีเพิ่มเติมต่อมอนสเตอร์ +X
เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า
เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมเผ่ามนุษย์
เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด
ID   ชื่อไอเทม ? เลเวล พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลีกเลี่ยง ลดค่าความเสียหาย CLASS GRADE STATS EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม เลเวล พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลีกเลี่ยง ลดค่าความเสียหาย CLASS GRADE STATS EFFECTS
Loading data from server


ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement