เกรด:
ผลที่เกิด
HP สูงสุด +X
ความเร็วโจมตี +X ระดับ
ความเร็วในการร่ายเวท +X ระดับ
ความเร็วในการเคลื่อนไหว +X ระดับ
ความเสียหายต้านทานการป้องกัน +X ขณะโจมตีหลัง
ความเสียหายเพิ่มเติมจากการโจมตีพิเศษทั้งหมด +X%
ความแม่นยำทั้งหมด +X
ค่าประสบการณ์ต่อสู้ที่ได้รับ +X%
น้ำหนักสูงสุด +X
ปริมาณความเสียขณะโจมตีข้างหลัง +X%
ปริมาณความเสียหายคริติคอล +X%
ปริมาณความเสียหายต้านทานการป้องกัน +X ขณะติดคริติคอล
ปริมาณความเสียหายโจมตีด้านล่าง +X%
ปริมาณความเสียหายโจมตีทางอากาศ +X%
ปริมาณรับค่าประสบการณ์ทักษะ +X%
พละกำลังสูงสุด +X
พลังป้องกันทั้งหมด -X
พลังโจมตีทั้งหมด +X
พลังโจมตีมอนสเตอร์ +X
ฟื้นฟู HP +X ขณะติดคริติคอล
ฟื้นฟู HP +X ทุกการโจมตี
ฟื้นฟู HP ขณะโจมตี +X
ฟื้นฟู MP/FP/BP ขณะโจมตี +X
ลดปริมาณความเสียหายจากการถูกมอนสเตอร์โจมตี X%
อัตราความเสียหายคริติคอล +X
อัตรารับความรู้ระดับสูงขณะรับความรู้เพิ่ม +X%
เป้าหมายจะไม่สามารถซ่อนชื่อของตัวเองในระยะเวลาที่กำหนด
เป้าหมายจะไม่สามารถอยู่ในสถานะซ่อนตัวได้
เพิ่มความเสียหายต่อชนเผ่าคามาซิลเวีย +X
เพิ่มความเสียหายต่อชนเผ่ามนุษย์ +X
เพิ่มความเสียหายต่อชนเผ่าอาอิน +X
เพิ่มอัตรารับความรู้ +X%
ID   ชื่อไอเทม คะแนนตกแต่งบ้าน GRADE EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม คะแนนตกแต่งบ้าน GRADE EFFECTS
Loading data from server
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement