เกรด:
ผลที่เกิด
HP ของคู่ต่อสู้ขณะถูกโจมตี -X
HP สูงสุด +X
Hunting Damage +X
MP สูงสุด +X
MP/FP/BP สูงสุด +X
การหลบหลีกทั้งหมด +X
กำลังสูงสุด +X
ความสามารถในการกระโดด +X
ความเร็วตกปลา +X ระดับ
ความเร็วเก็บรวบรวม +X ระดับ
ความเร็วโจมตี +X ระดับ
ความเร็วในการร่ายเวท +X ระดับ
ความเร็วในการเคลื่อนไหว +X ระดับ
ความเสียหายต้านทานการป้องกัน +X ขณะโจมตีหลัง
ความเสียหายเพิ่มเติมจากการโจมตีพิเศษทั้งหมด +X%
ความแม่นยำทั้งหมด +X
คะแนนมิตรภาพที่ได้รับ +X%
ค่าประสบการณ์ชีวิต +X%
ค่าประสบการณ์ต่อสู้ที่ได้รับ +X%
ต้านทาน สตัน/ช็อต/แข็ง +X%
ต้านทานกระเด็น/ลอย +X%
ต้านทานการจับ +X%
ต้านทานทั้งหมด +X%
ต้านทานสถานะผิดปกติของมอนสเตอร์ +X%
ต้านทานสถานะผิดปกติทั้งหมด +X%
ต้านทานสลบ/ล้มลง +X%
ต้านทานโรคลมแดด, ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ +X%
น้ำหนักสูงสุด +X
ปริมาณการลดความเสียหายทั้งหมด +X
ปริมาณความเสียขณะโจมตีข้างหลัง +X%
ปริมาณความเสียหายคริติคอล +X%
ปริมาณความเสียหายต้านทานการป้องกัน +X ขณะติดคริติคอล
ปริมาณความเสียหายโจมตีด้านล่าง +X%
ปริมาณความเสียหายโจมตีทางอากาศ +X%
ปริมาณฟื้นฟู HP ตามธรรมชาติ +X
ปริมาณฟื้นฟู MP/FP/BP +X
ปริมาณรับค่าประสบการณ์ทักษะ +X%
ปริมาณรับค่าประสบการณ์ม้า +X%
พละกำลังของคนงาน +X
พละกำลังสูงสุด +X
พลังป้องกันทั้งหมด -X
พลังโจมตีทั้งหมด +X
พลังโจมตีมอนสเตอร์ +X
ฟื้นฟู BP +X
ฟื้นฟู FP +X
ฟื้นฟู HP +X
ฟื้นฟู HP +X ขณะติดคริติคอล
ฟื้นฟู HP +X ทุกการโจมตี
ฟื้นฟู HP ขณะโจมตี +X
ฟื้นฟู HP ของพาหนะ X
ฟื้นฟู MP +X
ฟื้นฟู MP โดยธรรมชาติ +X
ฟื้นฟู MP/FP/BP ขณะโจมตี +X
รักษาการถูกพิษ
รักษาการถูกไฟไหม้
รักษาการเสียเลือด
รักษาภาวะตัวเย็น
รับค่าประสบการณ์พละกำลัง
ลดปริมาณความเสียหายจากการถูกมอนสเตอร์โจมตี X%
ลดเวลา แปรธาตุ/ทำอาหาร X วินาที
ลดเวลาในการตกปลาอัตโนมัติ +X%
อัตราการรับของเก็บรวบรวม +X%
อัตราการแปรรูปสำเร็จ +X%
อัตราความเสียหายคริติคอล +X
อัตรารับความรู้ระดับสูงขณะรับความรู้เพิ่ม +X%
เป้าหมายจะไม่สามารถซ่อนชื่อของตัวเองในระยะเวลาที่กำหนด
เป้าหมายจะไม่สามารถอยู่ในสถานะซ่อนตัวได้
เพิกเฉยต้านทานทั้งหมด +X%
เพิกเฉยต้านทานทั้งหมด +X%
เพิ่มความเสียหายต่อชนเผ่าคามาซิลเวีย +X
เพิ่มความเสียหายต่อชนเผ่ามนุษย์ +X
เพิ่มความเสียหายต่อชนเผ่าอาอิน +X
เพิ่มระยะเวลาดำน้ำ +X วินาที
เพิ่มอัตรารับความรู้ +X%
เวลาดำน้ำ +X วินาที
โชคลาภ +X ระดับ
ได้รับค่าประสบการณ์สุขภาพ
ได้รับค่าประสบการณ์แรง
ID   ชื่อไอเทม คะแนนตกแต่งบ้าน GRADE EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม คะแนนตกแต่งบ้าน GRADE EFFECTS
Loading data from server
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement