เกรด:
ผลที่เกิด
ความเสียหายจากการตกจากที่สูง -X%
ค่าประสบการณ์ทักษะพาหนะ +X%
ค่าประสบการณ์รวบรวม +X%
อัตราความสำเร็จในการจับม้า +X%
HP สูงสุด +X
MP/FP/BP สูงสุด +X
ความปรารถนาของนางเงือก
ความปรารถนาของนางเงือก X
ความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า +X
ความแม่นยำทั้งหมด +X
คะแนนมิตรภาพที่ได้รับ +X%
ค่าประสบการณ์ทำอาหาร +X%
ต้านทานกระเด็น/ลอย +X%
ต้านทานการจับ +X%
ต้านทานทั้งหมด +X%
ต้านทานสตัน/ช็อต/แข็ง +X%
ต้านทานสลบ/ล้มลง +X%
น้ำหนักสูงสุด +XLT
ประสิทธิภาพการตกปลา +X ขั้น
ประสิทธิภาพคริติคอล +X ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการร่ายเวท +X ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการเคลื่อนไหว +X ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการโจมตี +X ขั้น
ประสิทธิภาพเก็บรวบรวม +X ขั้น
ประสิทธิภาพโชคลาภ +X ขั้น
ปริมาณการได้รับค่าประสบการณ์ทักษะ +X%
พละกำลังสูงสุด +X
พลังโจมตีทั้งหมด +X
ฟื้นฟู HP +X
ฟื้นฟู MP/FP/BP +X
ระยะทางการค้นพบจุดสำรวจ +Xm
ลดความเสียหายทั้งหมด +X
อัตราแปรรูปสำเร็จ +X%
เพิ่มการลดความเสียหายทั้งหมด
เพิ่มการหลบหลีกทั้งหมด
เพิ่มความสามารถในการกระโดด
เพิ่มความแม่นยำทั้งหมด
เพิ่มค่าประสบการณ์ค้าขาย +X%
เพิ่มค่าประสบการณ์ตกปลา +X%
เพิ่มค่าประสบการณ์ฝึกสัตว์ +X%
เพิ่มค่าประสบการณ์ล่าสัตว์ +X%
เพิ่มค่าประสบการณ์เดินเรือ +X%
เพิ่มค่าประสบการณ์เพาะปลูก +X%
เพิ่มค่าประสบการณ์เล่นแร่แปรธาตุ +X%
เพิ่มค่าประสบการณ์แปรรูป +X%
เพิ่มฟื้นฟู HP
เวลาการเล่นแร่แปรธาตุ -X วินาที
เวลาทำอาหารลดลง X วินาที
ได้รับค่าประสบการณ์พาหนะ +X%
การหลบหลีกทั้งหมด +X%
ID   ชื่อไอเทม ? เลเวล พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลีกเลี่ยง ลดค่าความเสียหาย CLASS GRADE STATS EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม เลเวล พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลีกเลี่ยง ลดค่าความเสียหาย CLASS GRADE STATS EFFECTS
Loading data from server
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement