วัตถุดิบ
ผลที่เกิด
HP สูงสุด +X
Hunting Damage +X
MP/FP/BP สูงสุด +X
การหลบหลีกทั้งหมด +X
กำลังสูงสุด +X
ความสามารถในการกระโดด +X
ความเร็วตกปลา +X ระดับ
ความเร็วเก็บรวบรวม +X ระดับ
ความเร็วโจมตี +X ระดับ
ความเร็วในการร่ายเวท +X ระดับ
ความเร็วในการเคลื่อนไหว +X ระดับ
ความแม่นยำทั้งหมด +X
คะแนนมิตรภาพที่ได้รับ +X%
ค่าประสบการณ์ชีวิต +X%
ค่าประสบการณ์ต่อสู้ที่ได้รับ +X%
ต้านทาน สตัน/ช็อต/แข็ง +X%
ต้านทานกระเด็น/ลอย +X%
ต้านทานการจับ +X%
ต้านทานสถานะผิดปกติทั้งหมด +X%
ต้านทานสลบ/ล้มลง +X%
ต้านทานโรคลมแดด, ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ +X%
น้ำหนักสูงสุด +X
ปริมาณการลดความเสียหายทั้งหมด +X
ปริมาณความเสียขณะโจมตีข้างหลัง +X%
ปริมาณความเสียหายคริติคอล +X%
ปริมาณความเสียหายประเภทการล่าสัตว์ +X
ปริมาณฟื้นฟู HP ตามธรรมชาติ +X
ปริมาณฟื้นฟู MP/FP/BP +X
พละกำลังของคนงาน +X
พละกำลังสูงสุด +X
พลังโจมตีทั้งหมด +X
ฟื้นฟู HP ของพาหนะ X
ฟื้นฟูค่าความหิว +X
ลดปริมาณความเสียหายจากการถูกมอนสเตอร์โจมตี X%
ลดเวลา แปรธาตุ/ทำอาหาร X วินาที
ลดเวลาในการตกปลาอัตโนมัติ +X%
อัตราการรับของเก็บรวบรวม +X%
อัตราการแปรรูปสำเร็จ +X%
อัตราความเสียหายคริติคอล +X
เพิกเฉยต้านทานทั้งหมด +X%
เพิ่มความเสียหายต่อชนเผ่ามนุษย์ +X
เวลาดำน้ำ +X วินาที
ระดับทักษะ
ประเภทสูตรอาหาร
ID   ชื่อไอเทม ชนิด ระดับทักษะ EXP วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ MATERIALS EFFECTS RECIPE_TYPE FAV
ID   ชื่อไอเทม ชนิด ระดับทักษะ EXP วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ MATERIALS EFFECTS RECIPE_TYPE FAV
Loading data from server
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement