เกรด:
ผลที่เกิด
MP/FP/BP สูงสุด +X
ปริมาณฟื้นฟู HP ตามธรรมชาติ +X
ปริมาณฟื้นฟู MP/FP/BP +X
ฟื้นฟู BP +X
ฟื้นฟู FP +X
ฟื้นฟู HP +X
ฟื้นฟู MP +X
ID   ชื่อไอเทม คะแนนตกแต่งบ้าน GRADE EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม คะแนนตกแต่งบ้าน GRADE EFFECTS
Loading data from server


ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement