ผลที่เกิด
HP สูงสุด +X
การหลบหลีกทั้งหมด +X
ความเร็วตกปลา +X ระดับ
ความเร็วเก็บรวบรวม +X ระดับ
ความเร็วโจมตี +X ระดับ
ความเร็วในการร่ายเวท +X ระดับ
ความเร็วในการเคลื่อนไหว +X ระดับ
ความแม่นยำทั้งหมด +X
ค่าประสบการณ์ชีวิต +X%
ค่าประสบการณ์ต่อสู้ที่ได้รับ +X%
ต้านทานทั้งหมด +X%
น้ำหนักสูงสุด +X
ปริมาณการลดความเสียหายทั้งหมด +X
ปริมาณความเสียขณะโจมตีข้างหลัง +X%
ปริมาณความเสียหายคริติคอล +X%
ปริมาณรับค่าประสบการณ์ทักษะ +X%
พละกำลังสูงสุด +X
พลังโจมตีทั้งหมด +X
พลังโจมตีมอนสเตอร์ +X
ฟื้นฟู HP +X
รักษาภาวะตัวเย็น
รับค่าประสบการณ์พละกำลัง
ลดปริมาณความเสียหายจากการถูกมอนสเตอร์โจมตี X%
ลดเวลา แปรธาตุ/ทำอาหาร X วินาที
อัตราการแปรรูปสำเร็จ +X%
อัตราความเสียหายคริติคอล +X
เพิกเฉยต้านทานทั้งหมด +X%
ได้รับค่าประสบการณ์สุขภาพ
ได้รับค่าประสบการณ์แรง
ID   ชื่อไอเทม ชนิด ระดับทักษะ EXP วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ MATERIALS EFFECTS RECIPE_TYPE FAV
ID   ชื่อไอเทม ชนิด ระดับทักษะ EXP วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ MATERIALS EFFECTS RECIPE_TYPE FAV
Loading data from server


ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement