เกรด:
ผลที่เกิด
ความเสียหายเพิ่มเติมของสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในสงครามฐาน/ครอบครอง และหอคอยปิดล้อมขนาดกลางและใหญ่ รวมทั้งประตูปราสาท +X (ยกเว้น เครื่องยิงลูกศร, หอคอยเปลวไฟ)
ค่าความเสียหายจากการเสียเลือดเพิ่ม
เพิ่มพลังโจมตีมอนสเตอร์ (เสริมประสิทธิภาพระดับ เอก ขึ้นไป)
ความเสียหายประเภทล่าสัตว์ +X
ความเสียหายเพิ่มเติมจากการโจมตีพิเศษทั้งหมด +X%
ความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า +X
ความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า +X(ยกเว้นมนุษย์)
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่ามนุษย์ +X
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่าอาอิน +X
ความแม่นยำทั้งหมด +X
ค่าความเสียหายในรอยร้าวแห่งยามาญ +X
ประสิทธิภาพความเร็วในการร่ายเวท +X ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการโจมตี +X ขั้น
พลังโจมตีทั้งหมด +X
พลังโจมตีเพิ่มเติมต่อมอนสเตอร์ +X
อัตราการติดคริติคอล +X ระดับ
เพิกเฉยการต้านทานทั้งหมด +X%
เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า
เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่า (ยกเว้นมนุษย์)
เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมเผ่ามนุษย์
เพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมเผ่าอาอิน
เพิ่มความแม่นยำทั้งหมด
เพิ่มพลังโจมตีทั้งหมด
เมื่อฝนตก พลังโจมตีจะไม่ลดลง
เมื่อโจมตี จะมีโอกาส Y% ที่จะฟื้นฟู HP +X
ID   ชื่อไอเทม ? เลเวล พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลีกเลี่ยง ลดค่าความเสียหาย CLASS GRADE STATS EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม เลเวล พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลีกเลี่ยง ลดค่าความเสียหาย CLASS GRADE STATS EFFECTS
Loading data from server


ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement