ID: 4100
เสียงสะท้อนของธรณี
KR name: 땅의 메아리
icon ทักษะ
อาชีพ: ชายย์

การบรรเลงที่มีเสียงร้องของธรณีที่สั่นแรงทำให้ผู้ฟังตั้งสติไม่ได้
Shift + คลิกซ้าย
สามารถบันทึกในช่องทักษะ
สามารถบันทึกในช่องทักษะในขณะที่ถือเฟอร์ลัง

- เลเวลที่ต้องการ: 59 ขึ้นไป
- คะแนนที่ต้องการ: 30
- MP ที่ต้องการ: 110
- ระยะเวลาคูลดาวน์: 15วินาที

ความต้องการ:
- พรสวรรค์ : บทเพลงแห่งแสง

โจมตีเพื่อสร้างความเสียหายให้แก่ศัตรูที่อยู่รอบๆ 1003% x 7 ครั้ง
โจมตีสูงสุด 10 อัน
อัตราความแม่นยำ 100%
เมื่อโจมตีสำเร็จ จะสตัน
ซูเปอร์อาร์เมอร์
ผลของการบรรเลงเพิ่มขึ้นเมื่อเสริมประสิทธิภาพซอล
สามารถเคลื่อนที่ในขณะที่บรรเลง
ค่าความเสียหายลดลงอย่างมาก ขณะ PVP

BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement