ID: 21509
ลูกการ์กอยล์หิน
icon
เลเวล: 57
HP: 45,207
พลังป้องกัน: 811
หลีกเลี่ยง: 711
ลดค่าความเสียหาย: 100
XP: 3,716,563
Skill XP: 182,943
อุปนิสัย: 38
Knowledge drop chance: 2.50%

- คำอธิบาย :
ลูกการ์กอยล์หิน
- คำอธิบาย :
ลูกของการ์กอยล์หินที่มีลักษณะพิเศษคือ มีผิวที่สีเทาที่แข็งมาก

หากเข้าไปโจมตีโดยสบประมาทว่าเป็นแค่ลูกการ์กอยล์แล้วล่ะก็ อาจได้รับบาดเจ็บเพราะถูกจู่โจมกลับด้วยผิวที่แข็งของมันได้
ความรู้:
- ลูกการ์กอยล์หิน
BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ID   ชื่อไอเทม เลเวล CLASS GRADE
ID   ชื่อไอเทม เลเวล CLASS GRADE
Loading data from server
ID   ชื่อไอเทม เลเวล พื้นที่ ค่าประสบการณ์ ค่าประสบการณ์ทักษะ Contribution EXP รางวัลเควส REWARD_TYPES SUBTYPE
ID   ชื่อไอเทม เลเวล พื้นที่ ค่าประสบการณ์ ค่าประสบการณ์ทักษะ Contribution EXP รางวัลเควส REWARD_TYPES SUBTYPE
Loading data from server
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement