ID: 21347
นักรบโครงกระดูกแห่งความแค้น
icon
เลเวล: 57
HP: 54,335
พลังป้องกัน: 471
หลีกเลี่ยง: 461
ลดค่าความเสียหาย: 10
XP: 48
Skill XP: 50
อุปนิสัย: 1
BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ID   ชื่อไอเทม เลเวล CLASS GRADE
ID   ชื่อไอเทม เลเวล CLASS GRADE
Loading data from server
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement