ID: 20485
นางไม้รากหญ้า
icon
เลเวล: 50
HP: 3,630
พลังป้องกัน: 459
หลีกเลี่ยง: 449
ลดค่าความเสียหาย: 10
XP: 357,964
Skill XP: 161,688
อุปนิสัย: 80
Knowledge drop chance: 2.50%

- คำอธิบาย :
นางไม้รากหญ้า
- คำอธิบาย :
รูปลักษณะภายนอกของนางไม้รากหญ้าคล้ายชิ้นส่วนต้นไม้ แต่ตัวตนที่แท้จริงนั้น มันคือนางไม้ที่แสนจุกจิกเรื่องมากที่อยู่ในต้นไม้ เป็นที่รู้กันดีว่านางไม้นี้จะแกะสลักต้นไม้เป็นรูปที่ตนชอบ และควบคุมต้นไม้ด้วยเวทมนตร์จากภายใน นางไม้รากหญ้าชอบอะไรที่มีลักษณะภายนอกดูกลมๆ เป็นพิเศษ
ความรู้:
- นางไม้รากหญ้า
BBCode
HTML
จัดเรียงตาม: อันดับ วันที่
Anonymous 24-06-2017 14:04

In Trent bei Mayeri. Ihr benötigt 800 Wissen.

You get it in Trent from Mayeri. You need 800 knowledge.
8)

0
Spirito 28-05-2018 16:56

You can grind thoses mobs at the south of Crioville, the enter is a cavern at the end of the lake :
https://gyazo.com/f3757894e4b62e8f0b2bc44337c3b25a (Map)
https://gyazo.com/c957cb057e5335474e25c15216826f27 (Monster)

0


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ID   ชื่อไอเทม เลเวล CLASS GRADE
ID   ชื่อไอเทม เลเวล CLASS GRADE
Loading data from server
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement