ID: 20167
นักธนูโจรป่าแคระ
icon
เลเวล: 5
HP: 180
พลังป้องกัน: 42
หลีกเลี่ยง: 32
ลดค่าความเสียหาย: 10
XP: 16
Skill XP: 50
อุปนิสัย: 5

- คำอธิบาย :
เหล่านักธนูแคระที่ผนึกกำลังกับกลุ่มโจรป่า
ถึงแม้จะเป็นที่รู้กันว่าคนแคระชื่นชอบการต่อสู้ระยะประชิดมากกว่า คนที่ได้ลองเผชิญหน้ากับพวกเขาก็จะรู้สาเหตุที่พวกเขาถือธนูเป็นอย่างดี ว่ากันว่าลูกธนูของเหล่านักธนูคนแคระมีความแม่นยำและไม่เคยยิงพลาดเลย
BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement