ID: 20145
ทหารรบชนเผ่ายักษ์
icon
เลเวล: 46
HP: 3,934
พลังป้องกัน: 425
หลีกเลี่ยง: 415
ลดค่าความเสียหาย: 10
XP: 348,352
Skill XP: 150,235
อุปนิสัย: 75
Knowledge drop chance: 2.50%

- คำอธิบาย :
ทหารรบชนเผ่ายักษ์
- คำอธิบาย :
นี่คือทหารรบของชนเผ่ายักษ์ ว่ากันว่าเมื่ออยู่ในสนามจะสวมหน้ากาก เพื่อไม่ให้ใครอ่านพฤติกรรมต่อไปของตนออกดังนั้นการคาดเดาการโจมตีของทหารรบชนเผ่ายักษ์จึงไม่ใช่เรื่องง่าย
ความรู้:
- ทหารรบชนเผ่ายักษ์
BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ID   ชื่อไอเทม เลเวล CLASS GRADE
ID   ชื่อไอเทม เลเวล CLASS GRADE
Loading data from server
ID   ชื่อไอเทม เลเวล พื้นที่ ค่าประสบการณ์ ค่าประสบการณ์ทักษะ Contribution EXP รางวัลเควส REWARD_TYPES SUBTYPE
ID   ชื่อไอเทม เลเวล พื้นที่ ค่าประสบการณ์ ค่าประสบการณ์ทักษะ Contribution EXP รางวัลเควส REWARD_TYPES SUBTYPE
Loading data from server
ID   ชื่อไอเทม ประเภท
ID   ชื่อไอเทม ประเภท
Loading data from server
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement