เกรด:
ผลที่เกิด
AP +X
Beceri Hızı +X
Büyü AP +X
Canavarlara Karşı AP +X
DP +X
Düşme Hasarı -%X
Fiziksel AP +X
Hareket Hızı +X
HP Yenileme +X
İnsanlara Karşı Ek Hasar +X
İsabet Oranı +X
Kaçınma Oranı +X
Kritik Vuruş Oranı +X
Maks HP +X
Maks MP +X
Maks Nefes +X
Mesafeli Saldırı AP +X
MP(EP) Yenileme +X
Saldırı Hızı +X
Toplama +X
Yarı İnsanlara Karşı Ek Hasar +X
ID   ชื่อไอเทม คะแนนตกแต่งบ้าน GRADE EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม คะแนนตกแต่งบ้าน GRADE EFFECTS
Loading data from server


ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement