ID: 750299
คัมภีร์เพิ่มประสบการณ์ทักษะ & ต่อสู้ 530% (180 นาที)
KR name: 530% 전투&기술 경험치 주문서 (180분)
icon สิ้นเปลือง
น้ำหนัก: 0.00 LT

ผูกมัดเมื่อได้รับ
- คำอธิบาย :
คัมภีร์พิเศษ เพื่อการเติบโตอย่างรวดเร็ว

- ผลการใช้
ค่าประสบการณ์ต่อสู้ +530%
ค่าประสบการณ์ทักษะ +530%


- ระยะเวลาใช้งาน : 180 นาที
- ระยะเวลาใช้งานใหม่อีกครั้ง : 60 นาที

สามารถใช้ร่วมกับผลการเพิ่มค่าประสบการณ์ต่อสู้, ทักษะอื่นๆ
※ สามารถแยกคัมภีร์ 1 อัน เป็น คัมภีร์เพิ่มประสบการณ์ทักษะ & ต่อสู้ 530% (60 นาที) 3 อัน ได้โดยการแปรธาตุอย่างง่ายที่หน้าต่างการแปรรูป (L)
เมื่อกดใช้ไอเทม จะได้รับผล แต่ไม่สามารถรับผลร่วมกับ คัมภีร์เพิ่มประสบการณ์ทักษะ & ต่อสู้ 530% (60 นาที)
ต้องการใช้หรือไม่ ?
ผลการใช้งาน:
คัมภีร์เพิ่มประสบการณ์ทักษะ & ต่อสู้ 530% (180 นาที)
ราคาซื้อ: 0
ราคาตลาด: ไม่สามารถขายได้
BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement