ID: 46376
[น้ำยาย้อมสีเคปรัน] ไวน์เรด
KR name: [케플란제 염색약] 와인 레드
icon ทั่วไป
น้ำหนัก: 0.00 LT

ผูกมัดเมื่อได้รับ
- คำอธิบาย :
น้ำยาย้อมสีเคปรัน สามารถใช้ย้อมสีวัสดุหนังให้โดดเด่นยิ่งขึ้น

ท่านสามารถย้อมสีไอเทมที่ต้องการย้อม 1 ครั้ง

เปิดกระเป๋าสัมภาระแล้ว {TextBind:REGISTER_PALETTE_CLICK_RMB}

- คลิกขวา เพื่อใช้งานเปิดถาดสี
ราคาซื้อ: 0
ราคาตลาด: ไม่สามารถขายได้
BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement