ID: 44379
พืชทะเลที่เกาะอยู่บนหินดำ
KR name: 검은 돌에 침식된 해조류
icon ทั่วไป
น้ำหนัก: 0.30 LT

ผูกมัดเมื่อได้รับ
- คำอธิบาย :
หากนำไปขายให้กับนักการค้าในหมู่บ้าน จะได้รับค่าตอบแทนในราคาที่เหมาะสม
ราคาซื้อ: 18,000
ราคาขาย: 1,800
BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement