ID: 44287
ใบไม้เหี่ยวเฉา
KR name: 시들어버린 잎사귀
icon ทั่วไป
น้ำหนัก: 0.10 LT

ผูกมัดเมื่อได้รับ
- คำอธิบาย :
หากนำไปขายให้กับนักการค้าในหมู่บ้าน จะได้รับค่าตอบแทนในราคาที่เหมาะสม
ราคาซื้อ: 1,100
ราคาขาย: 110
BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ID   ชื่อไอเทม ปริมาณ โอกาส
ID   ชื่อไอเทม ปริมาณ โอกาส
Loading data from server
ID   ชื่อไอเทม ปริมาณ โอกาส
ID   ชื่อไอเทม ปริมาณ โอกาส
Loading data from server
ID   ฐาน ? โซน อุณหภูมิ ความชื้น น้ำบาดาล
ID   ฐาน โซน อุณหภูมิ ความชื้น น้ำบาดาล
Loading data from server
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement