ID: 44078
ไม้กระบองแหลมคม
KR name: 날카로운 둔기
icon ทั่วไป
น้ำหนัก: 0.30 LT

ผูกมัดเมื่อได้รับ
- คำอธิบาย :
หากนำไปขายให้กับนักการค้าในหมู่บ้าน จะได้รับค่าตอบแทนในราคาที่เหมาะสม
ราคาซื้อ: 410
ราคาขาย: 41
BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement