ID: 43920
[ค่าย] น้ำยาเสริมความแข็งแกร่งโบราณ
KR name: [야영] 고대의 경화제
icon สิ้นเปลือง
น้ำหนัก: 0.00 LT

- ผูกมัดเมื่อได้รับ (ตัวละคร)
- คำอธิบาย :
หนังสือที่ผลิตออกมาให้สามารถพกพาไปขณะออกค่ายได้ง่าย บันทึกความรู้ของกิลด์โอลด์มูนไว้ ไอเทมจะถูก ใช้งานทันที ที่ซื้อ ความเสียหายที่ได้รับจากมอนสเตอร์ลดลง 2% เป็นเวลา 60 นาที
※ คัมภีร์ค่ายสามารถใช้ได้เพียงครั้งหนึ่งเล่มเท่านั้น
ผลการใช้งาน:
[ค่าย] ลดปริมาณความเสียหายมอนสเตอร์ + 2%
ราคาซื้อ: 500,000
ราคาตลาด: ไม่สามารถขายได้
BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement