ID: 42027
ตาของอิมพ์
KR name: 임프의 눈
icon ทั่วไป
น้ำหนัก: 0.02 LT

ผูกมัดเมื่อได้รับ
- คำอธิบาย :
สิ่งของที่ได้มาจากการล่า สามารถใช้ประโยชน์ได้ในบางครั้ง
สามารถขายให้กับร้านค้าได้ในราคาสมเหตุสมผล
ราคาซื้อ: 0
ราคาตลาด: ไม่สามารถขายได้
BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement