ID: 42022
ขลุ่ยของ 'อาเบลลิน'
KR name: 아벨린의 피리
icon ทั่วไป
น้ำหนัก: 0.02 LT

ผูกมัดเมื่อได้รับ
- คำอธิบาย :
สิ่งของที่ได้มาจากการล่า สามารถใช้ประโยชน์ได้ในบางครั้ง
สามารถขายให้กับร้านค้าได้ในราคาสมเหตุสมผล
ราคาซื้อ: 0
ราคาตลาด: ไม่สามารถขายได้
BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement