เกรด
Class
ผลที่เกิด
อื่น ๆ
ID   ชื่อไอเทม คลิกส่วนหัวของคอลัมน์เพื่อจัดเรียง ใช้ Shift + คลิกเพื่อจัดเรียงตามหลายคอลัมน์ เลเวล พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลีกเลี่ยง ลดค่าความเสียหาย CLASS GRADE STATS EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม เลเวล พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลีกเลี่ยง ลดค่าความเสียหาย CLASS GRADE STATS EFFECTS
Loading data from server