เกรด:
ผลที่เกิด
เพิ่มค่าประสบการณ์ชีวิต +X%
HP สูงสุด +X
MP/FP/BP สูงสุด +X
ความเสียหายเพิ่มเติมชนเผ่าคามาซิลเวีย +X
ความเสียหายเพิ่มเติมทุกเผ่ายกเว้นมนุษย์และอาอิน +X
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่ามนุษย์ +X
ความเสียหายเพิ่มเติมเผ่าอาอิน +X
ความเสียหายเพิ่มเติมโจมตีด้านล่าง +X%
ความเสียหายเพิ่มเติมโจมตีหลัง +X%
ความแม่นยำทั้งหมด +X
ต้านทานกระเด็น/ลอย +X%
ต้านทานการจับ +X%
ต้านทานทั้งหมด +X%
ต้านทานสตัน/ช็อต/แข็ง +X%
ต้านทานสลบ/ล้มลง +X%
น้ำหนักสูงสุด +XLT
ประสิทธิภาพความเร็วในการร่ายเวท +X ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการเคลื่อนไหว +X ขั้น
ประสิทธิภาพความเร็วในการโจมตี +X ขั้น
พละกำลังสูงสุด +X
พลังโจมตีทั้งหมด +X
พลังโจมตีเพิ่มเติมต่อมอนสเตอร์ +X
ฟื้นฟู HP +X
ฟื้นฟู MP/FP/BP +X
ลดความเสียหายจากมอนสเตอร์ 5%
ลดความเสียหายทั้งหมด +X
เพิกเฉยการต้านทานทั้งหมด +X%
ความโกรธของภูตดำ +X% ที่สามารถรับได้คนเดียว
ID   ชื่อไอเทม ? เลเวล พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลีกเลี่ยง ลดค่าความเสียหาย CLASS GRADE STATS EFFECTS
ID   ชื่อไอเทม เลเวล พลังโจมตี พลังป้องกัน ความแม่นยำ หลีกเลี่ยง ลดค่าความเสียหาย CLASS GRADE STATS EFFECTS
Loading data from server


ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement