Kişisel işaretlerinizi haritaya yerleştirebilirsiniz. İşaretçi yerleştirmek için Ctrl + haritaya tıklayın. Kaldırmak için Ctrl + işaretleyiciye tıklayın. İşaretçilerin yerleri haritanın URL'sinde saklanır.