Asula's Crimson Eye Shuriken Kydict Shuriken Mercenary's Steel Great Sword Dandelion Great Sword Mercenary's Great Sword Mercenary's Steel Great Sword (Temp) Ultimate Mercenary's Steel Great Sword Kydict Great Sword Spell of Seduction Scythe Dandelion Scythe Scythe of Seduction Spell of Seduction Scythe (Temp) Ultimate Spell of Seduction Scythe Kydict Scythe Upgraded Iron Buster Dandelion Iron Buster Rough Iron Buster Upgraded Iron Buster (Temp) Ultimate Upgraded Iron Buster Kydict Iron Buster Heiress's Kamasylven Sword Dandelion Kamasylven Sword Young Tree Spirit's Kamasylven Sword Heiress's Kamasylven Sword (Temp) Ultimate Heiress's Kamasylven Sword Kydict Kamasylven Sword Azure Thunder Celestial Bo Staff Dandelion Celestial Bo Staff Practice Celestial Bo Staff Azure Thunder Celestial Bo Staff (Temp) Ultimate Azure Thunder Celestial Bo Staff Kydict Celestial Bo Staff Piece of Purification Lancia Dandelion Lancia Schzeriel Lancia Piece of Purification Lancia (Temp) Ultimate Piece of Purification Lancia Kydict Lancia Immaculate Crescent Blade Dandelion Crescent Blade Iron Crescent Blade Immaculate Crescent Blade (Temp) Ultimate Immaculate Crescent Blade Kydict Crescent Blade Frosty Cloud Kerispear Dandelion Kerispear Sundo Kerispear Frosty Cloud Kerispear (Temp) Ultimate Frosty Cloud Kerispear Kydict Kerispear Yagakmu Sura Katana Dandelion Sura Katana Tempest Sura Katana Yagakmu Sura Katana (Temp) Ultimate Yagakmu Sura Katana Kydict Sura Katana Oeki's Sah Chakram Dandelion Sah Chakram Sonan Sah Chakram Oeki's Sah Chakram (Temp) Ultimate Oeki's Sah Chakram Kydict Sah Chakram Kydict Cestus Alloria Aad Sphera Dandelion Aad Sphera Pri Aad Sphera Alloria Aad Sphera (Temp) Ultimate Alloria Aad Sphera Kydict Aad Sphera Lord Godr Sphera Dandelion Godr Sphera Tati Godr Sphera Lord Godr Sphera (Temp) Ultimate Lord Godr Sphera Light-Swallowing Vediant Dandelion Vediant Thorn Tree Vediant Light-Swallowing Vediant (Temp) Ultimate Light-Swallowing Vediant Backflow Gardbrace Dandelion Gardbrace Iron Chain Gardbrace Backflow Gardbrace (Temp) Ultimate Backflow Gardbrace Baconaua Cestus Dandelion Cestus Kamalam Cestus Baconaua Cestus (Temp) Ultimate Baconaua Cestus Kydict Godr Sphera Kydict Vediant Kydict Gardbrace Old Kriegsmesser Militia Kriegsmesser Elsh Kriegsmesser Raell Kriegsmesser Azwell Kriegsmesser Ain Kriegsmesser Seleth Kriegsmesser Veid Kriegsmesser Liverto Kriegsmesser Kzarka Kriegsmesser Basteer Kriegsmesser Kalis Kriegsmesser Bares Kriegsmesser Yuria Kriegsmesser Kriegsmesser of Crimson Flame Kriegsmesser of Enchantment Kriegsmesser of Destruction Kriegsmesser of Temptation Kriegsmesser of Agony Krea Kriegsmesser Rosar Kriegsmesser Styd Kriegsmesser Ultimate Styd Kriegsmesser Adventurer's Kriegsmesser Azwell Kriegsmesser of Crimson Flame Azwell Kriegsmesser of Destruction Azwell Kriegsmesser of Temptation Azwell Kriegsmesser of Agony Azwell Kriegsmesser of Enchantment Ultimate Azwell Kriegsmesser Ain Kriegsmesser of Crimson Flame Ain Kriegsmesser of Destruction Ain Kriegsmesser of Temptation Ain Kriegsmesser of Agony Ain Kriegsmesser of Enchantment Ultimate Ain Kriegsmesser Seleth Kriegsmesser of Crimson Flame Seleth Kriegsmesser of Destruction Seleth Kriegsmesser of Temptation Seleth Kriegsmesser of Agony Seleth Kriegsmesser of Enchantment Ultimate Seleth Kriegsmesser