ID: 57151
[ปาร์ตี้] น้ำยาอีลิกเซอร์แห่งผนึกที่ปราดเปรียว
KR name: [파티] 날렵한 물개의 비약
icon ทักษะ

[ปาร์ตี้] น้ำยาอีลิกเซอร์แห่งผนึกที่ปราดเปรียว

- คะแนนที่ต้องการ: 1
- ระยะเวลาคูลดาวน์: 10วินาที
BBCode
HTML


เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ฐานข้อมูลของเรา

Privacy Statement